Yüksekten Düşmede Acil Durum Uygulaması

Durum: Mobil vinç operatörü, gövde inşaatı tamamlanmış bir su yapısında (baraj’da); kullandığı iş ekipmanı (mobil vinç) ile birlikte henüz su tutulmamış baraj memba eteğine düşmüştür. Olayı ve iş kazasını gören çalışma arkadaşları diğer bir mobil vinç yardımı ile kazalıyı düştüğü yerden çıkartmaktadırlar. İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

Devamı »

Konveyör Svicinin Açılması

Durum: Öğleden sonraki start-up öncesinde A, konveyörün tahrik zincirinde herhangi bir aksaklık olup olmadığını kontrol ediyor. Kontrolü gerçekleştirmek üzere zincir koruyucusunu çıkartmış. B ise her gün yaptığı gibi öğle yemeği tatilinden dönmüş ve öğleden sonraki çalışma için konveyör svicini açmak üzere. İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeyi tanımlayabilir misiniz? Neler Olabilir ? 1. B konveyörü …

Devamı »

Çelik Konstrüksiyonun Forklift Ve Vinç Yardımı Ile Montajı

Durum: Forklift çatalına takılan tahta palet üzerinde iki işçi , 4-5 m yüksekte çelik konstrüksiyonun (elektrik kaynağı ile) montajını yapmaktadır.. İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz? Neler Olabilir? 1. İşçiler forklift çatalı ile yükseltilmiş çalışma platformundan düşebilir. 2. Forklift çatalının hidroliğinin boşalması durumunda işçiler aşağıya düşebilir. 3. Forklift devrilebilir, çatal üzerindeki işçiler düşebilir. …

Devamı »

Ağaç İşleme Tezgahları İle Yapılan Çalışmalar

Durum:İşçi ağaç işleme tezgahı (daire testere) ile kapı yapımı için kereste biçmektedir. İşçinin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz? Neler Olabilir? 1. El ve parmak yaralanmaları olabilir. Elini – eldivenini daire tester dişlilerine kaptırabilir. 2. Göz yaralanması olabilir. 3. İşitme kaybı olabilir. 4. Ağaç tozlarından dolayı akciğer ve solunum yolları rahatsızlıkları olabilir. 5. Ayağı …

Devamı »

Dökümhanede Çalışma Ortamında Gaz Ölçümü

Durum:Dökümhanede, endüksiyon ocağında ergitilen çeliğin potalara doldurulması, vinçle taşınarak elle kalıplara boşaltılması sırasında çalışma ortamında gaz ölçümü yapılmaktadır. Çalışanların bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ? Neler Olabilir ? 1. Ergimiş metal potaya alınması sırasında dökülebilir, saçılabilr, 2. “Potanın delinmesi” sonucu erğimiş metal etrafa saçılabilir, 3. Pota içerisinde su (damlası) olması durumunda patlayarak etrafa …

Devamı »