İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Yüksekten Düşmede Acil Durum Uygulaması

Durum: Mobil vinç operatörü, gövde inşaatı tamamlanmış bir su yapısında (baraj’da); kullandığı iş ekipmanı (mobil
vinç) ile birlikte henüz su tutulmamış baraj memba eteğine düşmüştür. Olayı ve iş kazasını gören çalışma arkadaşları diğer
bir mobil vinç yardımı ile kazalıyı düştüğü yerden çıkartmaktadırlar.
İşçilerin bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
is_guvenligi144

Yanıt

1. İşyerindeki risk değerlendirmesi ve acil durum planında yüksekten düşme ile ilgili hususlara yer verilmeli, 2. Yüksekten düşen kazalıları kurtarmak için uygun sedye ve diğer acil müdahale malzemesi sahada kolay ulaşılabilir yerde bulundurul malı, bunların kullanımı konusunda işyeri sağlık birimince - uygulamalı eğitim yapılmış olmalı, 3. Çalışanların, kazalı nın bulunduğu yere güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanmalı, 4. Öncelikle 112 acil servise, işyeri hekimine, diğer sağlık görevli sine haber verilmeli, kazalıya onların müdahale etmesi sağlanmalı, bunun olası ve makül olmadığı durumunda temel ilk yardım eğitimi görmüş, ilk yardım ve kurtarma ekibi ilk müda halede bulunmalı, 5.Kurtarma ekibi öncelikle kendi güvenliklerini sağlamalı, baret ve tam vücut kemeri (paraşüt tipi emniyet kemeri) kullanmalı ve bunlar uygun bir sapan ile vinç kancasına bağlanmalı, 6.Kurtarma vincinin kancasının emniyet mandalı olmalı, kurtarma sepeti ve sapanlar periyodik olarak kontrol edilmiş olmalı(ydı)