Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi

Tarih: 16–17 Kasım 2013

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu

Düzenleyen:

  • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ayrıntılı bilgi

İşçi Sağlığı IV. Ulusal Kongresi

Tarih: 2-4 Aralık 2011

Yer: Ankara

Düzenleyen:

  • Türk Tabipleri Birliği, DİSK, KESK, TMMOB

Devamı >>

Sağlık Çalışanlanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi

Tarih: 18-20 Kasım 2011

Yer: Ankara

Düzenleyen:

  • Türk Tabipleri Birliği

Devamı >>

16. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Tarih: 20-23 Ekim 2011

Yer: Belek Antalya

Düzenleyen:

  • Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu
  • Pratisyen Hekimlik Derneği
  • TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü

Devamı >>

19. Dünya İş Sağlığı Güvenliği Kongresi

Tarih: 11-15 Eylül 2011

Yer: Haliç Kongre Merkezi, İstanbul

Düzenleyen:

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
  • UluslararasıÇalışma Örgütü (ILO),
  • Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA)

Devamı >>