İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Konveyör Svicinin Açılması

Durum: Öğleden sonraki start-up öncesinde A, konveyörün tahrik zincirinde herhangi bir aksaklık olup olmadığını kontrol ediyor. Kontrolü gerçekleştirmek üzere zincir koruyucusunu çıkartmış. B ise her gün yaptığı gibi öğle yemeği tatilinden dönmüş ve öğleden sonraki çalışma için konveyör svicini açmak üzere. İşçilerin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeyi tanımlayabilir misiniz?

ağustos 2007

Neler Olabilir ?
1. B konveyörü çalıştıracak olursa A tahrik zincirine kapılabilir.
2. Konveyör ağzına ızgara konmadığı için A ve B ve civardan geçenler kanala – öndeki boşluğa düşebilir.
3. A’nın başı açık, saçları uzun, başında emniyet bareti yok, başından yaralanabilir.

Yanıt

1. Böyle bir sistemde, kontrol, bakım ve onarıma başlamadan önce “Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene (EKED) “ sistemi (Enerji kontrolü –Gücü Kilitleme, Loc-kOut – TagOut) uygulanmalıdır. 2. EKED – LockOut – TagOut sistemi ile ilgili işyerinde prosedür ve talimat oluşturulmalıdır. Sistem için gerekli olabilecek etiket, kilit, zincir gibi uyarı ve yalıtım araç- gereçleri sağlanmalıdır. 3. Tüm çalışanlara bu konuda eğitim verilmelidir. 4. Bir operatör makine ve sistemleri çalıştırmaya başlamadan önce etrafı kontrol etmeli, tüm koruyucuların yerinde olduğundan emin olmalı, makine ve sistemin her tarafı görülemiyorsa çalıştırmaya başlamadan önce (anlamı çalışanlarca önceden bilinen) sesli ve ışıklı alarm vermelidir. 5. Bakım ve onarıma başlamadan önce etraf (tehlikeli bölge) uygun bariyerlerle – engellerle çevrilmelidir. 6. Uzun saçları kapma olasılığı olan makinaların yanındaki çalışmalarda, saçlar ya kısa kesilmeli ya da uygun şapka, saç filesi, baret gibi koruyucuların içine alınmalıdır.