İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Dökümhanede Çalışma Ortamında Gaz Ölçümü

Durum:Dökümhanede, endüksiyon ocağında ergitilen çeliğin potalara doldurulması, vinçle taşınarak elle kalıplara
boşaltılması sırasında çalışma ortamında gaz ölçümü yapılmaktadır.
Çalışanların bu çalışmalar sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?
mayıs 2016
Neler Olabilir ?
1. Ergimiş metal potaya alınması sırasında dökülebilir, saçılabilr,
2. “Potanın delinmesi” sonucu erğimiş metal etrafa saçılabilir,
3. Pota içerisinde su (damlası) olması durumunda patlayarak etrafa yayılabilir,
4. Potayı taşıyan vinçin halatı kopabilir veya vinç düşebilir, erğimiş metal etrafa sıçrayabilir
5. Dökümün kalıplara alınması (ergimiş metalin kalıplara doldurulması) sırasında ergimiş metal patlayarak etrafa saçılabilir,
6. Etrafa saçılabilen ergimiş metal çalışanların üzerine, gözüne, yüzüne gelebilir
7. Döküm esnasında açığa çıkan gaz ve dumanlar, çalışma ortamında bulunan herkesi (dökümü yapanları, çalışma ortamı – gaz – ölçümü yapanları ve yöneticileri (solunum yollu ile) etkileyebilir,
8. Kızılötesi ve morötesi (infrared ve ultaviole) ışınlar gözlere zarar verebilir.
9. Çalışma yüzeyindeki malzemelere, kalıplara takılıp düşme kazası olabilir


Yanıt

1. Çalışma ortamına giren herkese (ortam – gaz - ölçümü yapacaklara da); çalışma ortamında, çalışma sırasında oluşabilecek tehlike-ler, bunların riskleri ve alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme (eğitim) yapılmalı ve kaydedilmelidir. 2. Çalışlma ortamında, önceden yapılan risk değerlendirmesinde belirtilen “Kişisel Koruyucu Donanımlar”; orada bulunan herkese (işyeri sahibi, yöneticiler, çalışanlar ve çalışma ortamı ölçümü yapmaya gelenlere) verilmeli, (gerekirse) bunların nasıl kullanılacağı öğretilmeli, 3. Döküm alma ve kalıplara doldurma sırasında ; dökümcüler için onaylanmış (ısıya dayanıklı, uzun kollu) iş elbisesi, iş güvenliği ayakkabısı, iş güvenliği gözlüğü, yüz siperlikli bareti olmayanların sahada bulunmasına izin verilmemelidir, 4. Döküm alma ve potalara doldurma işini yapan çalışanlar ile, bu işlem sırasında çalışanların sunuk (maruz) kalabileceği gazı ölçenlere; gazlara karşı filtreli (Örneğin :ABEK filtreli yarım yüz maskesi) kullandırılmalıdır. 5. Dökümhanede bulunan kaldırma araçları (vinçler) yetkili - uzman kişilerce en geç üç ayda bir kontrol edilmelidir. 6. Vinçi kullananlar (operatörler) vincin güvenli kullanımı konusunda eğitim ve sertifika almış olmalıdırlar. 7. Dökümhane de; çalışma ortamında gaz, toz, gürültü ve termal konfor ölçümü yapmaya gelenlerden; (a) İşe giriş ve periyodik sağlık raporları, (b) yapacakları işe ilgili risk değerlendirmesi, (c) yapacakları çalışma ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikası ve (d) SGK bildirgeleri ‘de firmalarının / kuruluşlarının akradidasyon belgeleri ile birlikte istenmelidir.