Son ILO Konferansı ve Kabul Edilen 188 No’lu Yeni Sözleşme

BalıkçılarILO’nun her yılın haziran ayında gerçekleştirdiği Uluslararası Çalışma Konferansı 96. kez toplandı. Bu yılki konferansta, yaklaşık 30 milyon balıkçıyı ilgilendiren 188 no’lu sözleşme oylamaya sunuldu.

Yeni ILO sözleşmesi; hükümet, işçi ve işveren temsilcileri tarafından 437’ye karşı 2 oyla kabul edildi. Balıkçılık Sektöründe Çalışma olarak adlandırılan 188 no’lu sözleşme, 8’i denizlerde kıyısı bulunan 10 tane üye ülke tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiş olacak. 

 

 

188 no’lu sözleşme ile getirilen yeni ölçütlere göre;

-İş sağlığı ve güvenliği ve tıbbi yardım koşulları geliştirilecek ve hastalanan ve yaralanan balıkçılar kıyıda tedavi edilecek,

-sağlıkları ve güvenlikleri için yeteri kadar dinlenecekler,

-iş sözleşmeleri güvence altına alınacak,

-diğer çalışanlarla aynı sosyal güvenlik şartlarına sahip olacaklar.

Bilindiği gibi balıkçılık ister endüstriyel ister geleneksel şekillerde yapılıyor olsun, çalışma koşulları düşünüldüğünde en zor ve tehlikeli işlerden biridir. Bu nedenle yeni kabul edilen 188 no’lu sözleşme ile özellikle balıkçı teknelerinde yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Öyle ki yabancı limanlarda bile gerekli gördüğünde resmi yetkililer tekneleri denetleyecek, çalışma ve yaşam koşulları sağlıklı ve güvenli değilse yaptırımlar uygulayabilecek.

Ayrıntılı Bilgi