Resmi Gazete’den…

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 31 Ocak’ta yayınladığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nden sonra, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği de 13 Ocak’ta 25699 no.lu Resmi Gazete’de yayınlandı.