İskoçya’da Mezbahada Hidrojen Sülfür Zehirlenmesi

Forfar Sheriff Mahkemesi, 18 Temmuz 2007 tarihinde görüşülen celsede, forklift operatörü Charles Anderson(53) ve Richard Bruce Dow(53)’un yeni kesilmiş 30 danayı, fabrikanın ölü hayvanları yakma çukuruna boşaltırken, öldürme potansiyeli bulunan hidrojen sülfür gazına sunuk kaldığını duyurdu.

Sacone Firması, fabrikanın atıklarının bulunduğu bölgede bulunma ihtimali bulunan öldürücü ve zehirleyici hidrojen sülfür gazı konusunda gerekli önlemleri almadığını kabul etti.

Atmosfer testi ve gözlemi ve alarm sistemleri yoluyla bu gazın varlığını ve seviyelerini tespit edebilen cihazları bulundurma konusunda da yeterli önlemleri almadığını kabul eden firma, uygun solunum cihazı bulundurmama, koruyucu önlemlere yeterince önem vermeme, acil yardım ve kurtarma konusunda gerekli birimleri kurmama nedeniyle 2 işçisinin ağır bir şekilde zehirlendiğini de kabul etti.

Hidrojen Sülfür gazı, yüksek konsantrasyonlarda kapalı alanlarda birikitiği zaman, son derece tahlikeli olabilmektedir. Bu nedenle, bu alanlar son derece iyi havalandırılmalı ve bu tehlikeli gaz tehlikeli seviyelere ulaştığında, bunu haber verecek sistemler kurulmalıdır.

Bu önlemlerin hiçbirini almadığı için firma, 12.000 İngiliz Sterlini para cezasına çarptırıldı ve gerekli önlemleri acilen almak konusunda uyarıldı.

Ayrıntılı bilgi