“İş Güvenliği” Kitabı Yayınlandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafindan yayınlanan, iş güvenliği konusunda temel bilgileri
içeren kitabın hazırlanmasına bir
çok uzman katkıda bulundu. Kitap hakkında www.mmo.org.tr web sitesinden veya TMMOB Makina Mühendisleri Odası Genel
Merkezi’nden bilgi alınabilir ve kitap edinilebilir.
(Tel :0312 231 31 65 e-mail : mmo@mmo.org.tr)