Gıda yönetmeliği değişikliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 02.08.2003 tarihli 25187 (Asıl) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.