Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığı, 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ni yeniden yayınladı. (1995’dekini yürürlükten kaldırdı.)