İKİ DAKİKA DÜŞÜN

Tehlikeyi Tanıyalım

Yük Arabasının Rampadan Geçirilmesi

Durum: İşçi kimyasal madde yüklü (110 kg) bir arabayı rampadan yukarı doğru iterek kapı girişine götürüyor.

İşçinin bu çalışma sırasında karşılaşabileceği tehlikeleri tanımlayabilir misiniz ?

Neler Olabilir ?

  1. Kimyasal maddelerin bulunduğu konteynerler arabaya iki kat halinde konduğu için yük devrilebilir ve bunun sonucunda konteynerlerden dökülecek maddeler işçinin gözlerine, kollarına ya da bacaklarına sıçrayabilir.
  2. Arabayı bir tek kişi ittiği için yük işçinin taşıyamayacağı kadar ağır olabilir ve sonuçta araba geri kayıp işçinin bacaklarını ezebilir.
  3. Rampa ile düz zemin arasındaki boşluk ya da yükseklik farkından dolayı yük işçinin bacakları üzerine düşebilir.
  4. Araba rampanın kenarından çıkıp devrilebilir.
  5. Taşıma işlemi sırasında meydana gelecek sarsıntılardan dolayı sıvı haldeki kimyasal maddeler sızıntı yapabilir.

mayıs 2001

 


Yanıt

İşçiler kimyasal maddelerin taşınması konusunda son derece rahat davranırlar: Bunun nedeni maddelerin konteynır içine konmuş olmasıdır. Oysa ki kimyasal maddelerin taşınması sırasında son derece ciddi kazalar ortaya çıkmaktadır. İş güvenliği eğitimlerinde, kimyasal maddelerin taşınması işlemi üzerinde ısrarla durulmalıdır. Çünkü yaptıkları standart bir iş değilse işçiler dikkatsiz davranmaya meyilli olacaklardır. Bu nedenle fabrika sahası içinde özel amaçlı işler için kullanılacak arabalar bulundurulmalıdır.