Avrupa İyi Uygulama Örnekleri Yarışması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, "Bakım İşlerinde Güvenliğin Gözetilmesi" konusunda bir yarışma açmıştır.
İşletmelerden bu konudaki "İyi uygulama örneklerini" göndermeleri beklenmektedir. Değerlendirme, 100 ve daha çok işçi çalıştıran ve bunun altındaki ölçekteki işyerleri olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Bu yarışmada ilk iki dereceyi alan çalışmalar, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) aynı konuda açtığı yarışmada ülkemizi temsil edecektir.

Ayrıntılı bilgi