Anketler

İş kazalarının oluşmasında en fazla sorumlu olan kesim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşverenler (%39, 16 Oy)
 • İşçiler (%24, 10 Oy)
 • Hükümet üyeleri (%17, 7 Oy)
 • İşveren vekilleri (%7, 3 Oy)
 • İşyeri hekimleri (%7, 3 Oy)
 • Mühendisler (%2, 1 Oy)
 • Sendika yöneticileri (%4, 1 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 41

Başlangıç Tarihi: 06 Şubat 2012 @ 11:00
Bitiş Tarihi: No Expiry

İş yasası tasarısını hazırlayan siz olsaydınız, hangi konuya öncelik verirdiniz ?

 • İş sağlığı güvenliği kurullarının yetkisinin arttırılması (%31, 15 Oy)
 • İşçiye sağlıksız-güvensiz koşullarda çalışmayı reddetme hakkının verilmesi (%25, 12 Oy)
 • İş güvencesinin arttırılması (%23, 11 Oy)
 • 50'den az işçi çalıştıran işyerlerinde ortak sağlık-güvenlik birimlerinin zorunlu kılınması (%21, 10 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 48

Başlangıç Tarihi: 06 Şubat 2012 @ 10:59
Bitiş Tarihi: No Expiry

İş kazalarının oluşmasında aşağıdaki nedenlerden hangisi etkili olmaktadır?

 • Eğitim eksikliği (%66, 45 Oy)
 • Yönetim Hataları (%16, 11 Oy)
 • Denetim eksikliği (%10, 7 Oy)
 • Üretim teknolojisi (%8, 5 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 68

Başlangıç Tarihi: 06 Şubat 2012 @ 10:58
Bitiş Tarihi: No Expiry

İş kazalarının önlenmesinde, kaza zincirinin hangi halkası en büyük önemi taşır?

 • Güvensiz koşullar (%66, 25 Oy)
 • İnsan doğası ve sosyal yapı (%21, 8 Oy)
 • Kişisel kusurlar (%8, 3 Oy)
 • Yaralanma (%5, 2 Oy)
 • İstenmeyen ve beklenmeyen olay (%0, 0 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 38

Başlangıç Tarihi: 06 Şubat 2012 @ 10:57
Bitiş Tarihi: No Expiry

50 ve daha fazla işçi çalıştıran sanayi kuruluşlarında İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ çalıştırılması zorunlu mudur?

 • Evet (%94, 31 Oy)
 • Hayır (%6, 2 Oy)
 • Fikrim yok (%0, 0 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 33

Başlangıç Tarihi: 06 Şubat 2012 @ 10:56
Bitiş Tarihi: No Expiry