Anketler

2010 yılında da iş sağlığı ve güvenliği alanında belirsizlikler giderilemedi. Bundan birinci derecede sorumlu kurumun hangisi olduğunu düşünüyorsunuz?

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (%68, 176 Oy)
 • Meslek Odaları (%14, 37 Oy)
 • Danıştay (%7, 19 Oy)
 • İşçi Sendikaları (%5, 13 Oy)
 • Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi (%3, 7 Oy)
 • Diğer (%3, 5 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 257

Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2012 @ 06:47
Bitiş Tarihi: No Expiry

İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nda öncelik verdiğiniz konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın alana ağırlığını koyması (%36, 37 Oy)
 • Tarafların katıldığı idari ve mali yönden özerk bir kurum oluşturulması ve alana onun ağırlığını koyması (%32, 33 Oy)
 • Belirsizliklerin giderilmesi (%30, 31 Oy)
 • Kuralların esnekleştirilmesi (%2, 3 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 104

Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2012 @ 06:46
Bitiş Tarihi: No Expiry

Ekonomik yönden zayıf olan işçilerin örgütlenerek işveren karşısında haklarını savunmalarının, iş sağlığı güvenliği düzeyinin yükseltilmesine ne ölçüde katkıda bulunabileceğini düşünüyorsunuz?

 • Her şeyin başı hesap sorma. Örgütlerde de kamu yönetiminde de, başarısızlıkların hesabını soramadığımız sürece, düzey yükselmez tersine düşer. (%30, 87 Oy)
 • İş sağlığı güvenliğinden önce her konuda toplumun haklarına sahip çıkmak için örgütlenmesi gerek. (%29, 83 Oy)
 • İşsizlik aşılamadığı sürece, ne işçi örgütlenmesi ne de iş sağlığı güvenliği düzeyi yükseltilebilir. (%28, 81 Oy)
 • Böyle gelmiş böyle gider. (%9, 27 Oy)
 • Yapılacak katkının düzeyi, girilen riske değmez. (%4, 10 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 288

Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2012 @ 06:46
Bitiş Tarihi: No Expiry

Türkiye'de iş sağlığı güvenliğinin en zayıf noktası hangisidir?

 • İş denetimi (%0, 218 Oy)
 • İş sağlığı güvenliği eğitimi (%0, 183 Oy)
 • İşsizlik (%0, 57 Oy)
 • Sermaye yetersizliği (%0, 47 Oy)
 • Hiçbiri (%100, 23 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 0

Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2012 @ 06:45
Bitiş Tarihi: No Expiry

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2009-2011 eylem planında önceliği hangisine vermelidir?

 • İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nın çıkarılması, (%54, 220 Oy)
 • İş kazalarının azaltılması için denetimin etkinleştirilmesi (%27, 111 Oy)
 • Meslek hastalıklarının gözden kaçırılmasının önüne geçilmesi için hekimlerin ve işçilerin eğitimi (%15, 61 Oy)
 • Kriz dolayısıyla hafifletilen işyeri denetimlerinin tümüyle kaldırılması (%4, 18 Oy)

Toplam Oy Veren Sayısı: 410

Başlangıç Tarihi: 10 Mayıs 2012 @ 06:44
Bitiş Tarihi: No Expiry