Yönetmelik tamamlandı

28.09.2003 gün ve 25243 sayılı Resmi Gazete’de TS 862-3 EN 3-3 Seyyar Yangın Söndürücüler’le ilgili standardın tadil edilen bölümü yayınlanmıştır.