Yeni yönetmelikler yayınlandı

Harfiyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü, İlk yardım yönetmeliğinde değişikliğine dair ve Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme sorumluluğuyla ilgili Yönetmelikler 18 mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlandı.