Yeni Yönetmelik ve Tebliğ

Çevre bakanlığı deniz kirliliği ile ilgili bir risk değerlendirmesi ve acil müdahele planı ile ilgili bir tebliği yayınladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınladı.