Yeni Bir Yönetmelik

30 Temmuz 2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Orman Bakanlığı “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”‘ni yayınladı.