Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılması Önerilen Semboller


Birleşmiş Milletler Komitesince Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Kullanılması Önerilen Semboller


Mustafa Taşyürek
İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

 

Symbols of The United Nations Committee for
The Transport of Dangerous Goods

 

 


Patlayıcılar için Birleşmiş Milletler (UN) Taşıma sembolü
( UN Transport symbol for explosives )


Önemli bir tehlikesi olmayan
1.4 sınıfta Patlayıcı Maddeler için Birleşmiş Milletler (UN) Taşıma sembolü
(UN Transport symbol for Class 1.4 Explosive substances which present no significant hazard )


Kütlesel bir patlamaya neden olabilecek
1.5 Sınıfında Çok hassas maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
(UN Transport symbol for Class 1.5 Very insensitive substances which have a mass explosion hazard )


Yanmayan gazlar için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü
(UN Transport symbol for non-inflammable gases )


Parlayıcı gazlar için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü
(UN Transport symbol for inflammable gases )


Zehirli maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü (gazların sınıfı 2., diğer zehirli maddeler 6.1 sınıfında)
(UN Transport symbol for poisonous substances (gases Class 2., other poisonous substances Class 6.1)


Parlayıcı gazlar (Sınıf 2) veya sıvılar (Sınıf 3) için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü
{UN Transport symbol for inflammable gases (Class 2) or liquids (Class 3) }


Parlayıcı katılar için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
{UN Transport symbol for inflammable solids (Class 4) }


Kendiliğinden parlayıcı maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
{UN Transport symbol for substances liable to spontaneous combustion }


Su ile temas ettiğinde parlayıcı gazlar oluşturan maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
{UN Transport symbol for substances which, in contact with water, emit inflammable gases }


Oksitleyici maddeler ve organik peroksitler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
{UN Transport symbol for oxidizing substances and for organic peroxides }


Bulaşıcı maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
{UN Transport symbol for infectious substances }


Radyoaktif maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü, Sınıf / Kategori I.
{UN Transport symbol for radioactive substances,
Category I }


Radyoaktif maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü, Sınıf / Kategori II.
{UN Transport symbol for radioactive substances,
Category II }


Radyoaktif maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü, Sınıf / Kategori III.
{UN Transport symbol for radioactive substances,
Category III }


Radyoaktif maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
(UN Transport symbol for radioactive substances )


Aşındırıcı maddeler için Birleşmişmilletler (UN) Taşımacılık sembolü.
{UN Transport symbol for corrosive substances }


Seri halinde olan numarların yeri:**
{Location of serial number: **}

 

Sağlık iyi bir insanın başındaki taçtır, ancak onu hasta olan birinden başkası göremez.