Uluslararası sözleşme onaylandı

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme 15.12.2003 gün ve 25317 sayılı resmi gazete de Bakanlar Kurulu 2003/6388 Karar Sayısı ile yayınlanarak yürürlüğe girdi.