Uluslararası işgüvenliği sözleşmeleri onaylandı

Bakanlar Kurulu, İş Sağlığı Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme’lerin Onaylanması Hakkında Karar’ını 2004/6958 sayısıyla 16.03.2004 tarihli 25404 asıl numaralı Resmi Gazete’de yayınladı.