Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler HakkındaYönetmelik

15.10.2002 tarihli Resmi Gazete’de
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yayınlandı.