Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 16–17 Kasım 2013 tarihlerinde; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonunda  “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi” gerçekleştirilecektir. Kongre programına şuradan ulaşabilirsiniz.