Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi

Tarih: 16–17 Kasım 2013

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu

Düzenleyen:

  • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Ayrıntılı bilgi