Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Genelge ve Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı’nın İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmeliği 4 Şubat 2005 gün ve 25717 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Ayrıca, 27 Ocak 2005’te de Portör muayenesi ve Röntgenlerle ilgili bir genelge yayınladı.