Sağlık Bakanlığı’ndan Çevre Sağlığı Yönetmeliği

13.09.2002 gün ve 24875 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Bakanlığı’nca Çevre
Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik yayımlandı