Resmi Gazete’den…

Bugünkü Resmi Gazete’de “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” yayınlandı.