Resmi Gazete’den…

Yeni Belediye Kanunu yayınlandı. Kanun, özellikle yangın, acil durum hazırlık planı, gayrisıhhi müesseselere ruhsat verme, katı ve sıvı atık yönetimi gibi konularda Çevre ve İş Sağlığı – İş Güvenliği ile ilgili hükümler içermekte (İçişleri Bakanlığı).
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın da Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü ile ilgili yönetmeliği de 26 Aralık 2004 gün ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.