Meslek Hastalıklarının Tespiti’ne dair madde değişikliği

06.08.2003 tarih ve 25191 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4958 sayılı Sosyal Siğortalar Kurumu Kanunun ile 506 sayılı SSK kanunun 18. nci maddesi değiştirilerek “Meslek Hastalıklarının Tespiti” ile ilgili madde yeniden yazılmış ve aynı zamanda iş sağlığı – iş güvenliğiyle ilgili bazı ekler yapılmıştır.