Kullanma Kılavuzu Esaslarına Dair Yönetmelik değişikliği

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı’nca 14.06.2003 tarih ve 25138 (Asıl) numarayla Resmi Gazete’de yayınlanarak değiştirildi.