Kayıp Tehlikeli Radyoaktif Malzeme

Nijerya Nükleer Düzenleme Kurulu yetkilileri iki tehlikeli radyoaktif maddenin kaybolduğunu rapor ettiler. Bölgede çalışan bir petrol firmasına ait olan radyoaktif maddelerin sağlık ve çevre açısından tehlikeli oldukları bildirildi. Bölgedeki doktor ve hemşirelerin sık mide bulantıları ve deri yanıkları gibi semptomları içeren anlaşılamayan ve beklenmedik rahatsızlıklar konusunda dikkatli olmaları istendi.