İşyerleri Risk Grupları tebliği edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 13 Nisan 2004 tarih ve 25432 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile İş Sağlığı Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesini tanımladı.