İşyeri hekimlerinin görevleri tanımlandı

İşyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik, 16.12.2003 gün ve 25318 sayılı resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlandı.