İşin Tehlikesi Arttıkça, Ücret Artıyor: Portekiz Örneği

Lizbon Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi ve Matematik Merkezi, ücretler ve çalışma koşulları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir çalışma yaptı. Buna göre, daha ciddi tehlikelerle karşılaşma ihtimali bulunan ve daha sık kaza görülen işleri yapan işçilerin, diğerlerinden daha fazla ücret aldığı belirlendi. Burada en ciddi sorun ise, işçilere ödenen ekstra ücretin, tehlikeleri ortadan kaldırmak için alınması gereken güvenlik önlemleri ile ilgili yatırımın harcamasından, daha az maliyetli olması durumu. İşverenler, tehlikeli işlerde çalışan işçilerin kendilerine ödenen fazla ücretten ötürü sesini çıkartmıyor olmasını, güvenlik önlemlerini ertelemek amacıyla kullanıyor.

Ayrıntılı bilgi