İş Sağlığı Güvenliği Kurumlarının Tanıtımı ve İşbirliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurumlarının Tanıtımı ve İşbirliği Konferansı” 21 Ocak 2003 tarihinde Ankara’da Bakanlık Konferans Salonu’nda toplandı. İsveç İş Çevresi kurumu ile birlikte düzenlenen konferansta, konuşmacılar aşağıdaki konularda katılımcıları bilgilendirdiler:
1.Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde İş Çevresi Alanında Bulunan Kurum ve Uygulamalar
2. İş sağlığı güvenliği konusunda Avrupa Birliği direktifleri
3. İş sağlığı güvenliğinden çok yönlü hizmet sunumu
4. İsveç iş teftiş kurumu tanıtımı
5. Türkiye’de iş teftiş sistemi
6. AB ve İsveç’te işçi ve işveren arasındaki ilişkiler
7. İsveç Sosyal Sigorta Sistemi