İngiltere’de Yeni Sağlık ve Güvenlik Cezaları Yasası

İngiltere'de "Sağlık ve Güvenlik Suçları" adlı yeni bir yasa, 16 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Yeni kanun, yerel mahkemelerin konu ile ilgili verebilecekleri parasal cezanın sınırlarını £20,000 düzeyine çıkarırken, aynı zamanda hapis cezalarını da mümkün hale getiriyor.

Judith Hackitt, Ulusal Sağlık ve Güvenlik Kurumu adına bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bu yeni yasayla birlikte, sağlık ve güvenlik konusunda gerekli önlemleri almayan şirketler ve kişilerin, yerel mahkemeler tarafından çok daha kolay cezalandırılabileceğini belirten Hackitt, bunun güvenli bir ortam sağlamak konusunda önemli bir yaptırım olacağını söyledi.

Herkesin, kendi sağlık ve güvenliklerinin önemsendiği bir ortamda çalışmaya hakkı olduğunu belirten Hackitt, işverenlerin kanun gereği bunu sağlamakla yükümlü olduklarının tekrar altını çizdi. Ulusal Sağlık ve Güvenlik Kurumu'nca yayınlanan resmi yazıda Hackitt, güvenlik önlemlerini tam olarak alan işyerlerinin, bu yeni yasadan hiç korkmamaları gerektiğini, işverenlere bu yeni kanunun yeni bir yük getirmediğini, tam tersine bu konuda umarsız davranan işyerleri için önemli yaptırımlar getirdiğini anlattı. İş müfettişlerinin görevlerini eskiden olduğu gibi aynı titizlikle yerine getireceğini belirten Hackitt, bazı işyerlerinin gerekli önlemleri almayarak, hem insan sağlığını etkilediğini hem de haksız bir rekabet ortamı yaratarak maliyetleri aşağıya çektiğini, bundan sonra sağlık ve güvenlik önlemlerini tam olarak alan firmaların, diğerlerinin cezalandırılması yoluyla ödüllendirileceğini vurguladı.

Cezalar geriye yönelik işlemeyecek ve 16 Ocak tarihinden itibaren işlenen suçları kapsayacak.

Ayrıntılı bilgi