İçilebilir Sularla ilgili yönetmelik

Sağlık Bakanlığı’nın İçilebilecek nitelikteki suların istihsali, ambalajlanması, satışı ve denetlenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 09.04.2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.