İçilebilir Sulara Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı tarafından 28.12.2002 gün ve 24977 sayılı Resmi Gazete’de
“İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanarak
yürürlüğe konulmuştur.