Hakim, OSHA*ya Zehirli Kimyasallar Veritabanını Ortaya Çıkarması Konusunda Emir Verdi

29 Haziran’da Amerika'da bir federal yargıç, Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın (Department Of Labour-DOL-), OHSA müfettişlerinin sunuk kaldıkları tehlikeli seviyedelerdeki berilyum ile ilgili verileri saklı tutma kararını, haksız buldu.(Finkel vs. Amerikan Çalışma Bakanlığı, No.05-5525)

New Jersey bölgesi, bölgesel mahkemesi hakimi Mary Cooper, 1995’den 2003 yılına kadar OSHA’da bölgesel yöneticilik ve düzenleyicilik yapan ve halen New Jersey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü'nde Çevre ve İş Sağlığı Profesörü olan Dr. Adam Finkel tarafından hazırlanan ‘Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası’ (Freedom of Information Act –FOIA-) ile ilgili bir dava başvurusu aldı.

Finkel, FOIA’ya uygun olarak OHSA müfettişlerinin sunuk kaldıkları berilyum seviyeleri hakkındaki kayıtlar ile ilgili 2 dilekçeyle talepte bulundu. 28 Haziran 2005 tarihli ilk dilekçesindeki talebi:

-1 Haziran 1979’dan 1Haziran 2005 yılına kadar berilyumun analiz edildiği örneklem kayıtları,

-Ocak 2004 yılından başlamak üzere berilyuma sunuk kalma testleri uygulanmış OSHA çalışanlarının gerçek kimlikleri belli olmayacak şekilde kodlanmış olarak listesi,

-OSHA’nın çalışanlarından herhangi birinin toplam olarak berilyuma sunuk kalma miktarının tahmin edilmeye çalışıldığı analiz sonuçlarının sunulması.

OSHA’nın Salt Lake City şehrindeki Teknik Merkez'inde yer alan analitik veri tabanına dahil olan bütün alanlardaki kayıtların ve aynı zamanda örneklem çeşitleri ve sonuçların gönderilmesini talep eden 12 Ağustos 2005 tarihli 2.dilekçesi, 1Haziran 1979 ve 1 Haziran 2005 tarihleri arasındaki kayıtları kapsıyordu.

Finkel, mahkemeye sunduğu dosyada bu bilgiler ışığında yapacağı istatistiksel çalışmalarla, berilyuma sunuk kalma konusunda coğrafi, bölgesel ve sektörel bazı çıkarımlar elde ederek ve zamana bağlı olarak sunuk kalınan toplam miktarı da dikkate alarak, son zamanlarda bir kısmı berilyuma karşı aşırı duyarlı olduğu gözlenen OSHA müfettişlerinin berilyumla karşılaşma ihtimalleri üzerine bilimsel tahminler yapmak istediğini söylemişti. Yapacağı çalışmanın, kamuoyunu aydınlatma amacı güttüğünü ve elde ettiği sonuçlarla berilyuma aşırı duyarlılık gelişmesi için sunuk kalınması gereken miktarı açıklayacağını eklemişti.

 

Amerikan Çalışma Bakanlığı bunların ardından davacının istemiş olduğu örnek kayıtları ortaya çıkarttı ancak işverenlerin adreslerini ve kimliklerini, teftiş günlerini, teftiş kayıt numaralarını ve teftiş yapan OSHA memurlarının kimlik numaralarını saklı tuttu. OSHA çalışanlarının içinden BeLPT(Beryllium Lymphocyte Proliferation Test) testi uygulanan kişilere ait sonuçları da açıkladı ancak çalışanların sosyal güvenlik numaralarının son 4 hanesinden oluşan kimlik numaralarının yerine rastgele seçilmiş numaraları verdi. Ardından Finkel, bu bilgilerin kendi istediği verileri içermediğini ve isteklerine cevap vermediğini söyledi.

DOL yaptığı açıklamada, ticari sırları ortaya dökmeyeceklerini ve OSHA çalışanlarının kimlik numaralarının verilmesinin ise kişisel özgürlük haklarına aykırı olacağını iddia etti.

Hakim verdiği kararda ise Finkel’in belirtmiş olduğu berilyuma hassasiyet geliştirme konusunun derinine incelenmesinin kamu yararı güttüğünü ve bu nedenle DOL’un kişisel hakları konu ederek ayrıntıları saklamasının özel yaşamları koruma konusunda sağlayacağı faydanın kamuoyunu aydınlatmanın sağlayacağı yararla karşılaştırıldığında önemsiz olduğunu vurguladı.

 

* OSHA : Occupational Safety and Health Administration/Amerikan İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi

 

Ayrıntılı bilgi