Gıdaların Üretim,Tüketim ve Denetlenmesi HakkındaYönetmelik

15 Kasım 2002 tarih ve 24937 sayılı resmi gazetede “Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı.