Gemiadamlarının Sağlık Muayenesi ile İlgili Sözleşme

Gemiadamlarının sağlık muayenesine ilişkin 73 sayılı sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 25.06.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.