Geçici işlerle ilgili yeni yönetmelik yayınlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 Mayıs 2004 tarih ve 25463 sayı ile Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Güvenliği
Hakkında Yönetmelik yayınladı.