Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılması hk. yönetmelik

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 14 Temmuz 2004 gün ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.