Çalışan Çocuklara Yönelik Sağlık Güvenlik Çalışmaları

AMAÇ

a) Uzun Erimli Amaç – Çocuk emeğinin sona erdirilmesi

b) Kısa Erimli Amaç – Çalışan çocukların sağlık-sosyal sorunları araştırmak, çalıştıkları ortamları geliştirerek karşılaştıkları sağlık-güvenlik tehlikelerini en aza indirmek; sosyal sorunları ile ilgili çıkış yolları için modeller ve stratejiler geliştirmek.

TAKVİM

ANKARA (Ostim) : 1 Aralık 1992’de başlayan projeye ILO-IPEC katkısı 31 Mayıs 1995’te kesilmiş olmasına karşın, kurulan birim ve çalışma modeli halen Fişek Enstitüsü tarafından sürdürülmektedir. Kaynak olarak site işverenlerinin hizmet karşılığı katkıları kullanılmaktadır.

İSTANBUL (Yenibosna – Doğu Sanayi Sitesi) : 1 Haziran 1994’te başlayan projeye ILO-IPEC katkısı 30 Eylül 1996’da kesilmiştir. Buna karşın kurulan birim ve çalışma modeli halen Fişek Enstitüsü tarafından sürdürülmektedir. Kaynak olarak site işverenlerinin hizmet karşılığı katkıları kullanılmaktadır.

YÖNTEM

Küçük Sanayi Sitesi’nde kurulu bulunan Fişek Sağlık Merkezi’nin donanım ve personel yönünden geliştirerek, çalışan çocuklar için bir başvuru noktasına dönüştürmek

Çocuk çalıştıran küçük işyerlerine mobil-ünit (Yürüyen Klinik) ile düzenli ziyaretler gerçekleştirerek, çalışan çocukları çalışma ortamları içerisinde tanımak ve sağlık muayenelerini gerçekleştirmek,

Çocuklarla daha yoğun ilgilenebilmek için Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, haftada bir gün gelen çırakların, öncelikle birinci sınıfta olanlarının sağlık muayenelerinin yapılması ve sosyal çevrelerinin araştırılması,

Çocukların, iş kazalarıyla meslek hastalıklarına uğramadan erişkin yaşa ulaşabilmeleri için koruyucu hizmet örgütlenmesinin geliştirilmesi,

Olanaklar elverdiğince çocuklara eğitim vb destek hizmetlerini
götürmek.

YAZGISI

Bu çalışmalar desteğin kesilmesinin üzerinden 5 yıldan fazla bir süre geçtiği halde, hala aynı coşkuyla sürmektedir. Sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, işverenlerin özellikle yetişkin işçileri için hizmet alma istemiyle katkıda bulunnmaları önemli rol oynamıştır. 1996 Mayıs’ından bu yana “komşu sağlık merkezi” diye adlandırılabilecek ikinci merkez, bu kez, Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Dökümcüler Sanayi Sitesi içerisinde açılmıştır. Aynı ilkelerle hizmet sunumu burada da sürmektedir.

HEDEF GRUP

16 yaşın altında öğrenim ile ilişkisini kesmiş sanayide çalışan çocuklar.

EYLEMLER

Küçük işyerlerinde Yürüyen Klinik ile sağlık hizmeti sunmak

İşyerinde çalışma ortamının daha olumlu hale getirilmesi için iş güvenliği danışmanlık hizmetleri vermek

Çıraklık Eğitimi Merkez’lerinde sağlık taramaları yapmak,

Çalışan çocukların yaşama ve çalışma koşullarını değerlendirmek ve sosyal yapıyı araştırmak.

KATKILAR

Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (ILO – IPEC)

Fişek Enstitüsü Özel Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Proje Alanlarımızdan Görüntüler

Ostim-Ankara Küçük Sanayi Sitesi’nde Çalışan Çocuklar

Prof. Dr. Ayşe Baysal, çalışan çocuklara dengeli ve düzenli beslenmenin ilkelerini anlatıyor.

İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Taşyürek Çalışan Çocuklarla

Çalışan Çocuklar ve Yürüyen Klinik