Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığı, 1 Temmuz 2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ni yayınladı.