Çevre Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Çevre Bakanlığı tarafından; 30.01.2003 gün ve 25009 sayılı Resmi Gazete’de
“Çevre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
yayınlandı.