ÇED tarifi yenilendi

16.12.2003 gün ve 25318 sayılı resmi gazetede Çevre ve Orman Bakanlığınca Çevresel Etki Değerlendirmesi
yönetmelikleri yayınlandı