Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yeni yönetmelikler

İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 07 Nisan 2004 gün ve 25425 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından yayınlanmıştır.