Çalışma mevzuatı

06.03.2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun yayınlandı.